Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
Zeus

Tanzimat Döneminde Hikaye Ve Özellikleri Nedir

Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle
Divan edebiyatımızın Leyla ile Mecnun, Hüsrev ile Şirin, Yusuf ile Züheyla, v.b. mesnevilerini;
halk edebiyatımızın Kerem ile Aslı, Tahir ile Zühre, Arzu ile Kanber, v.b. öyküleri;
meddah öykülerini;
Battal Gazi, Hayber Kalesi, v.b. gibi dinsel ve tarihsel öyküleri bir kenara bırakırsak, Avrupa’daki anlamıyla öykü türleri Türkiye’ye Tanzimat edebiyatı ile girmiştir. Çeviri ile başlayan bu süreç, taklitler ile devam ederek gelişmiş ve kimliğini kazanarak günümüze gelinmiştir.

Bu ilk dönemde bu tercüme eseri takip eden bir çok eser daha çevrilmişti. Ancak, bu eserlerdeki en büyük sorun “dil”di. Dil oldukça ağırdı. Alışılagelen eski dil kullanımı Batı romanına uygun değildi. İkincisi de batı kültürü ile Osmanlı kültürü arasında ki ahlak farkıydı. Çevrilecek eserler Müslüman ahlakına ters düşmemeliydi.

Türk edebiyatında öykü alanındaki yerli ürünler, Ahmet Mithat’ın 1870’te basılan “Kıssadan Hisse” ve “Letaif-i Rivayat” adlı öykü kitapları ile verilmeye başladı.

Tanzimat döneminde çeviri eserler için söz konusu olan dil ve ahlak sorunları yerli eserlerin de başlıca sorunları oldu.

Tanzimat Edebiyatı Öyküsü Özellikleri


1 – Tanzimat edebiyatı öykülerinde olaylar çoğunlukla günlük yaşamdan veya tarihten alınmıştır; olayların olmuş ya da olabilir izlenimini bırakması gerektiği konusunda bütün Tanzimat öykücüleri birleşmişlerdir.
2 – İlk öykülerde topluluk önünde anlatılan meddah öykülerinin etkisi ve tekniği görülür.
3 – Daha ilk eserlerden başlayarak, Tanzimat edebiyatı öykü ve romancılarının bir kısmı halka (Ahmet Mithat, Emin Nihat, Şemsettin Sami, Nabizade Nazım), bir kısmı aydın kişilere (Namık Kemal, Sami Paşazade Sezai, Recaizade Mahmut Ekrem) seslenmeyi tercih etmişlerdir.
4 – Bunun sonucu olarak da, halka seslenen yazarlar sade dille, aydın kişilere seslenen yazarlarsa yabancı sözlük ve dil kuralları ile yüklü bir dille yazmışlardır.
5 – Eserler genel olarak, duygusal, acıklı konular üzerine kurulmuştur.
6 – Tanzimat öyküsünde işlenen önemli temalar: “tutsaklık”; zorla yapılan evliliklerin doğurdu acı sonuçlar; Batı uygarlığı ile Osmanlı uygarlığı arasındaki farkların karşılaştırılması; kadın erkek arasında ki ilişkilerde değişik ortamlarda gelişen evlilik, aşık olma temaları ağırlıklı olarak işlenmiştir.
7 – Tanzimat edebiyatının ilk döneminde yetişen ve romantizm akımının etkisi altında kalan yazarların eserlerinde bu akımın özelliği olarak :
- Tesadüflere çok yer verilmiştir.
- Yazarların kişiliği gizlenmemiş; ikide bir okuyucuya “Ey Kaari!” (okuyucu) diye seslenilmiş; olaylar okuyucuyla konuşa konuşa yürütülmüştür.
- Sırası düştükçe, olayın yürüyüşü durdurulmuş, bir takım bilgiler verilmiştir.
8 – Roman aracılığı ile bireyi eğitme ve toplumu düzeltme amacı gözetilmiş; bunun için de siyaset, din, ahlak, felsefe v.b. ile ilgili düşünce ve bilgiler ya olayın yürüyüşü durdurulup ya da olayların örülüşü içinde dolaylı olarak okuyucuya aktarılmıştır.
- Kahramanlar çoğu zaman yaşamdan alınmış doğal kişilerdi. Ancak kimi zaman olağanüstü olaylara ve insanlara da yer verilmiştir.
- Kahramanlar çoğu zaman tek yönlüdür. İyiler tamamen iyi, kötüler de tamamen kötüdür.
- Olayların sonunda, çoğu zaman iyiler ödüllerini, kötüler ya da suçlular cezalarını alırlar.
- Kahramanlar çoğu zaman bir görüşte aşık olurlar.
- Yer ve çevre tasvirleri çoğu zaman eseri süslemek için yapılmıştır.
9 – Kişi tasvirleri de çoğu zaman olay içinde eritilmemiş; tersine, olayın yürüyüşü durdurularak, kişinin kaşı, gözü, saçı, v.b. özellikleri teker teker anlatılmıştır.
10 – Tanzimat edebiyatının ikinci döneminde yetişen realizm (gerçekçilik) ile natüralizm (doğalcılık) akımlarının etkisi altında kalmaya başlayan yazarların eserlerinde ise, gözleme önem verilmiş, nedenlerle sonuçlar arasında bağlar aranmış, olağanüstü olaylar ve kişiler bırakılmış, anlatılan her şeyin olabilir izlenimini bırakmasına dikkat edilmiştir.

Tanzimat Edebiyatının öykü ve roman yazarlarının başlıcaları


Romantizm etkisi altındakiler


- Ahmet Mithat
- Emin Nihat
- Şemsettin Sami
- Namık Kemal

Realizm etkisi altındakiler


- Sami Paşazade Sezai
- Mehmet Murat
- Recaizade Mehmet Ekrem

Natüralizm etkisi altındakiler


- Nabizade Nazım


Tanzimat Döneminde Hikaye Ve Özellikleri Resimleri

 • 6
  Tanzimat Döneminde Hikaye ve Roman 3 ay önce

  Tanzimat Döneminde Hikaye ve Roman

 • 0
  Tanzimat Döneminde Hikaye ve Özellikleri 3 yıl önce

  Tanzimat Döneminde Hikaye ve Özellikleri

Tanzimat Döneminde Hikaye Ve Özellikleri Sunumları

 • 3
  Önizleme: 3 ay önce

  TANZİMAT DÖNEMİNDE HİKAYE KONU ANLATIMI SLAYT SUNUM PPTX

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  TANZİMAT DÖNEMİNDE HİKAYE KONU ANLATIMI10edebiyat.net

  2. Sayfa
  ANLATMAYA BAĞLI METİNLER (ROMAN-ÖYKÜ)-GENEL BİLGİLER-       Tanzimat'tan önce roman kavramına yabancı olan toplumumuzda hikâye kavramı, halk hikâyeleri ve mesnevilerle bir tutulmuş, bir bakıma halk hikâyeleri ve mesneviler Batıdaki roman ve öykünün yerini tutmuştur.·        Roman, ilk olarak çeviri yoluyla Türk edebiyatına girmiş, daha sonra roman ve öykünün ilk yerli ve Batılı örnekleri verilmiştir.·        Roman ve hikayeler, gazetelerde bölümler halinde yayımlanmıştır..·        Türk edebiyatındaki ilk öykü örneği ise Ahmet Mithat Efendi'nin Letaif-i Rivayet adlı yapıtıdır.

  3. Sayfa
  · Tanzimat Edebiyatı Hikâyeciliği· Türk edebiyatında ilk hikâye kitapları Ahmet Mithat Efendi'nindir:Kıssadan Hisse (1870), Letaif-i Rivâyet (1871).· · Kıssadan Hisse'yi oluşturan hikâyeler, yazarın, Mithat Paşa ile birlikte Bağdat'ta bulunduğu evrede yazılmıştır. Yazar bu eserdeki hikâyeleri genellikle Aisopos ve Fenelon'un fabllarını geliştirerek kurmuş, birtakım öğütlerle, ahlâk dersi vererek sonuçlandırmıştır. Letaif-i Rivâyet ise çoğu uzun olan 28 hikâyeden oluşmuştur.

  4. Sayfa
  · Emin Nihat'ın Müsameretnâme adlı kitabı ise 7 uzun hikâyeden meydana gelmiştir. Bu hikâyeler eski edebiyatın  kalıplaşmış anlatım tarzıyla oluşmuş, önemli bir yenilik yaratamamıştır.Tanzimat Dönemi sanatçıları içinde hikâye alanında asıl önemli gelişmeyi Nabizâde Nazım sağlamıştır. Yazar, 1891 - 1892 yılları arasında Yadigârlarım, Zavallı Kız, Karabibik,  Sevda, Hâlâ Güzel, Haspa, Seyyie-i Tesamüh adlarında uzun hikâyelerden oluşan kitaplarını yayımladı. · Küçük Şeyler adlı hikâye kitabını yazan Sami Paşazâde Sezai, Batı hikâye anlayışının ilk örneklerini verdi. Olayların gerçeğe bağlı gözlemlere dayanarak kurulduğu görülen bu  hikâyelerinde oldukça başarılı oldu, kendisinden

  5. Sayfa
  Bazı Sanatçılar ve hikaye türündeki eserleriAhmet Mithat Efendi'nin EserleriKıssadan Hisse Letaif-i Rivayet Nabizâde Nazım'ın EserleriYadigârlarım, Zavallı Kız, Bir Hatıra, Sevda, Hâlâ Güzel, Bahtiyarmıdırlar?, Haspa

  6. Sayfa
  Ebubekir Hâzım Tepeyran'ın EserleriEski şeylerSami Paşazâde Sezai'nin EserleriKüçük ŞeylerRecaizâde Mahmut Ekrem'in EserleriSaime, Muhsin Bey yahut Şairliğin Hazin Neticesi, Şemsa.

Tanzimat Döneminde Hikaye Ve Özellikleri Videoları

 • 7
  3 ay önce

  TANZİMAT DÖNEMİ ROMAN VE HİKAYE - GENEL ÖZELLİKLERİ (LYS EDEBİYAT)

 • 3
  3 ay önce

  Tanzimat Döneminde Roman ve Hikâye

Tanzimat Döneminde Hikaye Ve Özellikleri Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Tanzimat Döneminde Hikaye Ve Özellikleri Ek Bilgileri

 • 5
  3 ay önce

  İlk çeviri roman Yusuf Kamil Paşa’nın Fenelon’dan çevirdiği Telemak’tır.


  İlk yerli romanımız Şemseddin Sami’nin yazdığı “Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat”tır.


  İlk edebi romanımız Namık Kemal’in yazdığı “İntibah”tır.


  İlk tarihi romanımız Namık Kemal’in yazdığı “Cezmi”dir.


  İlk köy romanımız Nabizade Nazım’ın yazdığı “Karabibik”tir.


  İlk hikaye kitabımız Ahmet Mithat Efendi’nin “ Letaif-i Rivayat”ıdır.


  Konular genellikle günlük yaşamdan ya da tarihten alınmıştır.


  Yazarlar, kişiliklerini eserlerine yansıtmışlardır.


  Olay akışında rastlantılara sıkça karşılaşılır.


  Kahramanlar tek yönlüdür; hep iyi ya da hep kötü.


  1.dönemde romanın amacı halkı eğitmek iken 2.dönemde amaç sanattır.


  1.dönem “Romantim”in, 2.dönem “Realizm”in etkisinde kalmıştır.


Sende Bilgi Ekle

Bu yazının geliştirilmesine yardımcı ol.